ArtfleX

Deze leerlijn gaat over het kijken naar en filosoferen over kunst en heeft verschillende doelstellingen:

  • Het bevorderen van de deskundigheid van leerkrachten met betrekking tot het leren reflecteren.
  • Kinderen leren reflecteren, analyseren, kijken en verwoorden van de eigen mening, leidend tot begrip en acceptatie door middel van kijken naar en het filosoferen over kunst.

Zowel voor horizontale als verticale leerlijnen van toepassing, passend bij de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. Vakoverstijgend.

 

Deskundigheidsbevordering:

Een training voor leerkrachten, verdeeld over twee dagdelen.

 

Cultuurinstelling: HardenbergArt

Samenwerking:

Basisschool OBS Baalder en het LOC (locatie HardenbergArt) te Hardenberg, GBS Albert Risaeus, CBS De Bloemenhof, OBS De Regenboog Slagharen.

Groep: 1 t/m 8

Regio: Hardenberg

Bijzonderheden: Vakoverstijgend

 

School:

GBS Albertus Risaeus

Henriette Timmermans

info@gbsrisaeusschool.nl

 

Contact:

Wil van der Linden

0523 265735

wilvanderlinden@gmail.com