Beeldende kunst met Kwaliteit

Een leerlijn Beeldende Kunst met Kwaliteit waarbinnen kinderen hun creatieve vaardigheden en talenten ontwikkelen. Aansluiting op andere vakken of speciale onderwerpen kan heel goed met deze leerlijn.

 

Deskundigheidsbevordering:

Om de beeldende vaardigheden van leerkrachten te vergroten worden er voorafgaand aan de lessen 2 bijeenkomsten georganiseerd. Na afloop is er een teambijeenkomst om te evalueren en bij te sturen.

 

Slogan: Het lef om fouten te maken

 

Cultuurinstelling: Scala centrum voor de kunsten 

Groep: 1 t/m 8

Regio: Kop van Overijssel

Bijzonderheden: De lessen sluiten zo veel mogelijk aan bij het reguliere programma op school. Ook is er aansluiting bij het buitenschoolse aanbod zoals Culture4kids.

Voorbeeldlessen: www.scalacentrumvoordekunsten.nl

 

School:

Kindcentrum Johan Friso, Steenwijk

0521  513 706

kindcentrumjohanfriso@accrete.nl

 

Kindcentrum Willem Alexander, Steenwijk

0521 512 731

kindcentrumwillemalexander@accrete.nl

 

OBS Generaal van de Bosch, Willemsoord

0521 589462

Willemsoord

 

OBS Zuiderbasisschool, Giethoorn

0521 361666

directie@zuiderschool.nl

 

Contact:

Inge van der Louw

06 28918955

a.pijl@ontdekscala.nl