Boekenplus-plus (nog in ontwikkeling)

Basisscholen maken gebruik van het aanbod van de bibliotheek of hebben een Bibliotheek op School. De vraag blijft echter hoe leesmotivatie een vanzelfsprekend onderdeel van het schoolprogramma kan zijn en niet elk schooljaar opnieuw bestaat uit ad hoc activiteiten. De bibliotheek is een logische partner om de school hierbij te ondersteunen.

De leerlijn Boekenplus-plus is opgezet vanuit het idee dat leeseducatie bijdraagt aan het verlagen van de drempel om geïnteresseerd te raken in poëzie, literatuur en andere culturele taaluitingen. Doelen zijn:

  • Kinderen plezier geven in lezen waardoor ze meer gaan lezen en geïnteresseerd raken in geschreven teksten.
  • Doordat kinderen meer gaan lezen wordt naast de beleving het leesniveau en de kennis van woorden (woordenschat) verhoogd.
  • Kinderen kunnen beter lezen, teksten beter begrijpen en dat verhoogt weer het hele onderwijsniveau.
  • Creativiteit stimuleren.

Een belangrijk onderdeel is het relatieproces dat de school aangaat met de bibliotheek. Samen brengen bibliotheek en school wat er al op school gebeurt aan leesmotivatie in kaart. Daarna wordt de behoefte aan ondersteuning en / of deskundigheidsbevordering voor de leerkrachten door middel van het uitproberen van verschillende werkvormen in de klas vastgesteld. Vervolgens maakt de school samen met de bibliotheek inzichtelijk hoe de activiteiten verdeeld zijn over het schooljaar en voor welke leesleerdoelen van welke groepen activiteiten of werkvormen moeten worden toegevoegd aan het programma. Met een format leesleerdoelen per duo-groep en een format jaarplanning wordt de eerste stap gezet om aan borging van de leerlijn te werken. Monitoren en evalueren zijn belangrijke onderdelen in het proces om tot een geborgde leerlijn te komen.

 

Deskundigheidsbevordering:

Minimaal één leerkracht op school volgt de cursus Open Boek. Verder zoekt de Bibliotheek samen met de school op maat voor het team naar theoretische én praktische ondersteuning.

 

Slogan De plotselinge taal honger

 

Cultuurinstelling: Bibliotheek Twenterand

Samenwerking:

Drie basisscholen in Twenterand en de combinatiefunctionaris onderwijs-cultuur. 

Groep: 1 t/m 8

Regio: Twenterand

Sluit aan bij: Taal en lezen, als basis van ook alle andere schoolvakken.

 

School:

CBS De Bron, Vriezenveen

Alice Kreykes, directeur en Mirjam Kolkman, leescoördinator

0546 567 748

 

CBS Dalton De Maten, Den Ham

0546 671231

infodematen@sco-t.nl

 

OBS De Blokstoeke, Westerhaar

0546 659418

directie@deblokstoeke.nl

 

Contact:

Dirry van de Grampel (educatiespecialist)

0546 565303 / 0546 659365

dvdgrampel@bibov.nl