Bouwen aan drama

Bouwen aan Drama sluit aan bij de ontwikkeling, het niveau en de leeftijd van de individuele leerling, en legt koppelingen met de andere kunstdisciplines.

De leerlijn is gericht op het trainen van de leerkrachten en het team. De deelnemende leerkrachten doen een deskundigheidsbevorderingstraject om te werken aan hun waarnemingsvermogen en begeleidingsvaardigheden, wat moet leiden tot een verbeterde invulling van de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie, met name drama.

De kunst van het kijken en van het vragen stellen zullen actief onderdeel zijn van de training om het bewegen, de taal, het spreken in de context van interactie, improvisatie en het spelen op juiste waarde te kunnen inzetten. Na een brede start met alle leerkrachten, waarin de grote kaders worden onderzocht wordt er verdiepend gewerkt in onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkelingsniveaus van de kinderen, van kinderspel tot toneelspel. Daarna worden voorbereide lessituaties tot uitvoering in de klas gebracht, die als `learning on the job` materiaal voor reflectie en bijsturing dienen.

 

Deskundigheidsbevordering: 

  • Leerkrachten worden getraind in de volgende vaardigheden:
  • Didactische vaardigheden om actief en handelend de spelvaardigheden van hun  leerlingen zowel op verbeelding als vormgevingsgebied op niveau te krijgen.
  • Visie ontwikkeling op het belang van dramatische vorming voor het kind in een samenhangend kader van kunst en cultuur.
  • Een vertrouwelijke en veilige sfeer kunnen scheppen, zodat in een open contact eventuele faalangst wordt terug gebracht.
  • Het bieden van structuur in de vrijheid van het spel, nuances kunnen ontdekken en deze bewust inzetten.

 

Cultuurinstelling: ArtEZ

ArtEZ, Expertisecentrum Kunsteducatie Zwolle

Rhijnvis Feithlaan 50

8021 AM Zwolle

Groep: 1 t/m 8

Regio: alle regio’s

Bijzonderheden: In deze leerlijn komt het volgende aan bod:

  • Het trainen van sociale vaardigheden door veelvuldig samenwerken staat centraal.
  • Het verwerken van inhoud van andere lessen d.m.v. het uitspelen en oefenen van voorbeeldsituaties.
  • Gebruik maken en combineren van verschillende (kunst)disciplines om tot groter inzicht en (ander) plezier in het ervaren van een bepaald vak.

 

School:

De Wegwijzer,Nieuwleusen

Willem Cornelisse

dewegwijzer@vcpon.nl

038 4772268

 

Contact:

Janneke Simons / Ruth Bouwmeester

038 4270 585 / 0653106737

j.simons@artez.nl/ ruthbouwmeester@gmail.com