Cultureel erfgoed in Bergentheim

Voor leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 ontwikkelde Het Oversticht een lespakket dat een voorbeeld is van omgevingsbewust (lokaal) onderwijs. Bij alle lessen staan de ontwikkelingen in het dorp Bergentheim in een bepaalde periode centraal.

De leerlingen verkennen bij elke les als onderzoeker hun eigen omgeving. De ene keer doen ze dat als archeoloog, dan weer als cartograaf, historicus of bioloog. De lessen zijn afwisselend in school en buiten. Er is contact gezocht met Museumboerderij Den Hof, waar de leerlingen terecht kunnen voor oude voorwerpen. De lessen zijn vakoverstijgend en vormen een doorlopende leerlijn. De lesstof is lesvervangend en met de planning is rekening gehouden met de seizoenen.

Een lespakket met een vakoverstijgende en doorgaande leerlijn Erfgoed (groep 5 tot en met 8), waarbij de plaatselijke geschiedenis van Bergentheim het uitgangspunt is. Het onderwijsprogramma is ontwikkeld door de scholen en culturele samenwerkingspartners voor een specifiek gebied, maar is toepasbaar voor alle scholen in de gemeente Hardenberg.

 

Deskundigheidsbevordering:

Voor dit lespakket is geen aparte deskundigheidsbevordering van docenten nodig. Docenten kunnen putten uit eigen kennis van de omgeving of worden ondersteund door lokale kennis van culturele instellingen zoals streekmusea. Daarnaast biedt het lespakket achtergrondinformatie over de streek die docenten tot zich kunnen nemen.

 

Cultuurinstelling: Het Oversticht

Samenwerking:

  • Museumboerderij Den Hof: www.museumdenhof.pe2bz.nl
  • Historische Vereniging Hardenberg: www.historiekamer.nl
  • Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) 

Groep: 5-6, 7-8

Regio: Overijssel en verder

Sluit aan op: Zie Kloosterhaar

 

School:

Koningsbergerschool Bergentheim

Directeur Hans Gort

h.gort@koningsbergerschool.nl

 

Casper Diemerschool Bergentheim

Directeur Ayold Buit

a.buit@vgpodeoosthoek.nl

 

Contact:

Maartje van Hellemondt

038 4213257

mvanhellemondt@oversticht.nl