De kracht van muziek met kwaliteit

De kracht van muziek met kwaliteit is een doorgaande leerlijn muziekonderwijs, gekoppeld aan andere vakken. De leerlijn bestaat uit en heeft als resultaat:

  • Lesmateriaal waarmee leerkrachten zelf kunnen uitvoeren.
  • Koppeling met Algemene Muzikale Vorming.
  • De muzische vaardigheden van leerkrachten zijn verbeterd aan de hand van voorbeeldlessen per groep, coachlessen en ondersteunende workshops.
  • Een procesgerichte aanpak in de lessen.
  • Aangepast lesmateriaal aan het Leerplankader SLO.
  • Een buitenschools programma muziek door Scala/muziekvereniging/lokale culturele omgeving (vanaf groep 5). 

 

Deskundigheidsbevordering:

Leerkrachten geven zelf muziekles in hun klas. Hiervoor is meestal training nodig en daarom biedt deze leerlijn:

  • Een structuur van visietraining/deskundigheidstrainingen met hand-out voor direct te geven muzieklessen.
  • Actieve workshops, waarbij de deelnemers zelf leren en ervaren door te doen. Zo creëren de deelnemers voor zichzelf een veilige beginsituatie, van waaruit ze het vertrouwen krijgen dat ze zelf de muziekles (weer) kunnen geven.
  • Voorbeeld/ coachings-les(sen) door ervaren trainers.
  • Een afsluitende muzikale presentatie begeleid door de trainers. 

 

Slogan Kinderen ervaren cultuureducatie als een feest

 

Cultuurinstelling:

Scala centrum voor de kunsten

Locatie Meppel

Vledderstraat 3C

Meppel

0522 258855 

Samenwerking:

Docentencollectief Staphorst: Mirjam Slats, Ann ter Woerds, Marjon Brouwer

Groep: Peuterspeelzaal tot en met groep 8

Regio: Kop van Overijssel en omstreken

 

School:

Basisschool Prins Willem Alexander, Staphorst

0522 461616

Directeur: J. Kuijers/directie@pwastaphorst.nl

 

Basisschool Willem de Zwijger, Staphorst

0522 462139

Directeur: J Koppelman/directie@wzstaphorst.nl

 

Contact:

Alieke Ramos Marta-Pijl  (projectleider Scala)

06 81539737

a.pijl@ontdekscala.nl