De kracht van muziek

Deze leerlijn is zowel geschikt voor het speciaal als regulier onderwijs. Kijk voor informatie over deze leerlijn bij het hoofdstuk Speciaal Onderwijs op pagina x.