De Krim

De leerlijn bestaat uit een lespakket met een vakoverstijgende en doorgaande leerlijn Erfgoed (groep 5 tot en met 8), waarbij één onderdeel van de plaatselijke geschiedenis, de Vloeivelden in De Krim, het uitgangspunt is.

Het onderwijsprogramma is ontwikkeld door de scholen en culturele samenwerkingspartners voor een specifiek gebied, maar is toepasbaar voor alle scholen in de gemeente Hardenberg. De opzet van het lespakket heeft daarnaast ook een grotere dekking, het kan in principe toepasbaar zijn in heel Nederland.

 

Samenwerking:

  • Vrienden van de vloeivelden
  • Museum Gramsbergen
  • Loveland film & photography
  • Katholieke Pabo Zwolle 

Groep: 5 t/m 8

Regio: Overijssel en verder

Bijzonderheid: Het onderwerp (de vloeivelden en de ontwikkeling van het dorp De Krim) heeft een natuurlijke verbinding met vakken als geschiedenis (gebouwd erfgoed, archeologisch erfgoed), biologie (flora en fauna), aardrijkskunde (landschap), techniek, rekenen en taal, waardoor het veel potentie heeft voor een vakoverstijgende doorlopende leerlijn Erfgoed. Hierbij wordt de methode Horen, Zien en Doen gebruikt, die in drie stappen de leerlingen op onderzoek laat gaan. Binnen het onderwijsprogramma wordt aangesloten op de richtlijnen van de SLO; talentenontwikkeling, zelfredzaamheid, reflectie en competentieontwikkeling van de leerlingen zijn daarbij van belang.

Voorbeeldlessen: http://v1.hetoversticht.nl/portfolio/onderzoekers-in-de-krim-een-lespakket-voor-basisscholen

Voor leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 ontwikkelde Het Oversticht een lespakket dat een voorbeeld is van omgevingsbewust (lokaal) onderwijs. Bij alle lessen staan de ontwikkelingen in het dorp De Krim in een bepaalde periode centraal. De leerlingen gaan bij elke les als onderzoeker hun eigen omgeving verkennen. De ene keer doen ze dat als archeoloog, dan weer als cartograaf, historicus of bioloog. De lessen zijn vakoverstijgend en vormen een doorlopende leerlijn. De lesstof is lesvervangend en met de planning is rekening gehouden met de seizoenen.

 

School:

OBS De KlimOp, De Krim

Monique Dikken

directie@obsklimopschool.nl

0524 571679

 

CBS De Bron, De Krim

Bert Slot

directie@obsklimopschool.nl

06  319 38 409