Erfgoed in Slagharen

"Voorzitter Jan Bruins van het Oale Meestershuus in Slagharen neemt met zijn museum deel aan het cultuureducatieproject: "Het is een prachtig project geworden, rustend op vier peilers: archeologie, cartografie, genealogie en het vertellen van verhalen.”"

 

De leerlingen ontdekken op een onderzoekende manier het verhaal van Slagharen. De lessen vormen samen een echt maatwerkpakket gericht op de geschiedenis van Slagharen.

Het mooie is dat deze lessen worden ingebouwd in het bestaande lesprogramma. In welke groep van de bovenbouw een kind ook zit, ieder jaar komt het onderwerp een keer voorbij. Daardoor weten leerlingen aan het einde van de basisschool op hoofdlijnen wat de geschiedenis van hun eigen omgeving is. In Slagharen komen onder andere de geschiedenis van het veen, het ponypark, het klooster, de katholieke geschiedenis en archeologie komen aan bod.

Een lespakket met een vakoverstijgende en doorgaande leerlijn Erfgoed (groep 1 tot en met 8), waarbij de plaatselijke geschiedenis, de collectie van het Oale Meestershuus, het uitgangspunt is. Door het gebruik van thema’s worden de onderwerpen door de jaren heen uitgebreid en verdiept waardoor het verhaal van Slagharen voor de leerlingen overzichtelijk en begrijpelijk wordt.

 

Deskundigheidsbevordering:

Voor dit lespakket is geen aparte deskundigheidsbevordering van docenten nodig. Docenten kunnen putten uit eigen kennis van de omgeving of worden ondersteund door lokale kennis van culturele instellingen zoals streekmusea. Daarnaast biedt het lespakket achtergrondinformatie over de streek die docenten tot zich kunnen nemen.

 

Slogan: Leer kinderen goed kijken

 

Cultuurinstelling: Het Oversticht

Samenwerking:

  • Museum Oale Meestershuus
  • Katholieke Pabo Zwolle

Groep: 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8

Regio: Overijssel

Bijzonderheden:

De leerlijn is vakoverstijgend (biologie, aardrijkskunde, geschiedenis) én doorgaand, en daarmee tevens lesstofvervangend. Het lespakket is omgevingsgericht, wat betekent dat de inhoud gebaseerd is op de cultuur in de eigen omgeving. Er is een heldere structuur bedacht waarbij de historie van de omgeving en de lesmethode centraal staan. Over de didactische opzet heeft de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) geadviseerd.

 

School:

KBS De Kwinkslag

directeur Ingrid Heins

info@kbsdekwinkslag.nl

 

De Vonder Slagharen

Directeur Barbara Schram

bschram@sbodevonder.nl

 

De Regenboogschool Slagharen

Directeur Monique Dikken

directie@regenboogslagharen.nl

 

Kinderopvang Kids en Joy Slagharen

Wendy Schlepers

Kids-en-joy@hotmail.com

 

Kinderopvang Welluswijs Slagharen

Fera Harssevoort,

F.harsevoort@prokind.nl

 

Contact:

Maartje van Hellemondt

038 4213257

mvanhellemondt@oversticht.nl