Erfgoed met Kwaliteit

De leerlijn bestaat uit erfgoed lessen en sluit aan bij andere vakken en onderwerpen en bij de culturele omgeving van de school zoals museumbezoek.

 

Deskundigheidsbevordering:

Leerkrachten leren van te voren in twee bijeenkomsten hoe zij erfgoed een plaats kunnen geven in de les. Na afloop is er een teambijeenkomst om te evalueren en eventueel bij te sturen.

 

Slogan: Van proberen kun je leren

 

Cultuurinstelling: Scala centrum voor de kunsten

Groep:1 t/m 8

Regio: Overijssel

 

School:

Kindcentrum Johan Friso, Steenwijk

0521  513 706

kindcentrumjohanfriso@accrete.nl

 

Kindcentrum Willem Alexander, Steenwijk

0521 512 731

kindcentrumwillemalexander@accrete.nl

 

OBS Generaal van de Bosch, Willemsoord

0521 589462

 

OBS Zuiderbasisschool, Giethoorn

0521 361666

directie@zuiderschool.nl

 

Contact:

Suzan Wenke

06 53 14 76 83

a.pijl@ontdekscala.nl