Expeditie Muziek

Expeditie Muziek neemt leerkrachten enthousiast mee op expeditie naar vakoverstijgend betekenisvol muziekonderwijs. Muziek is een belangrijk onderdeel van onze cultuur.

Kinderen op een actieve manier in aanraking brengen met muziek is meer dan waardevol. Zingen, muziek maken, muziek beluisteren én bewegen zijn namelijk uitgelezen tools  voor de ontwikkeling van jonge hersenen. Muziek in combinatie met een ander zaakvak en / of kunstdiscipline is zelfs nog waardevoller - en leuker!

Expeditie Muziek is een doorgaande leerlijn muziek gekoppeld aan taal van peuterleeftijd tot en met groep 8. De werkwijze kenmerkt zich door een praktische benadering vanuit thematisch , vraag-gestuurd materiaal dat leeftijdsadequaat en mooi vormgegeven is.          

Expeditie muziek bestaat uit:

  • Een doorgaande lijn vanaf de peuterleeftijd tot aan groep 8, zoveel mogelijk vraag-gestuurd, aansluitend bij de verschillende thema’s die belangrijk zijn voor jullie school.
  • Docentenhandleidingen met instructies voor het geven van de lessen (hand-out).
  • Powerpoints, afbeeldingen, audiofragmenten en andere bijlagen.
  • Instructie bij het gebruik van de digitale methode Muziekwijs (voorheen Muziek moet je doen) of instructie/verankering bij het gebruik van de al aanwezige muziekmethode op school.

 

Deskundigheidsbevordering:

De deskundigheidsbevordering bestaat uit een structuur van visietraining/deskundigheidstrainingen inclusief een hand-out met direct te geven muzieklessen. Ook zijn er actieve workshops waarbij de deelnemers zelf leren en ervaren door te doen. Zo creëren zij voor zichzelf een veilige beginsituatie, waardoor het vertrouwen ontstaat dat ze zelf de muziekles (weer) kunnen geven. Daarnaast zijn er voorbeeld/ coachings-les(sen) door ervaren trainers en is er een afsluitende muzikale presentatie begeleid door de trainers. Een vervolgtraject, bijvoorbeeld een eindpresentatie met medewerking van de plaatselijke harmonie of fanfare, is mogelijk.

 

Cultuurinstelling:

Scala centrum voor de kunsten

Locatie Meppel

Vledderstraat 3C

Meppel

0522 258855 

Groep: Peuterspeelzaal t/m groep 8

Regio: In overleg beschikbaar

Sluit aan bij: De leerlijn biedt de mogelijkheid om op het gebied van talentontwikkeling aan te sluiten bij de culturele infrastructuur rondom school of instelling.

 

Contact:

Alieke Ramos Marta-Pijl  (projectleider Scala)

06 81539737

a.pijl@ontdekscala.nl