Gedichten en verhalen in de stellessen

Gedichten en verhalen in de stellessen is een doorgaande lijn voor groep 5 t/m 8  waarin passieve taal (receptief: lezen), actieve taal (productief: creatief schrijven) en creatieve  schrijfvaardigheden integraal aan bod komen.

Binnen deze leerlijn worden in de groepen (4) 5 t/m 8 per jaar ongeveer 10 momenten per jaar ingeruimd voor opdrachten rond lezen en schrijven van gedichten en verhalen. Eerst twee lessen lezen, daarna zelf schrijven. Op de proefscholen in Borne zijn stellessen uit Taal Actief vervangen door deze lessen.

In de lessen wordt gewerkt met de fasering: oriënteren-onderzoeken-uitvoeren-evalueren ofwel de vaardigheden receptie, productie, reflectie.

De opdrachten in de lessen creatief schrijven zijn divergent, de didactiek is procesgericht. Vaardigheden zoals: creativiteit, communicatie, probleem oplossen en kritisch denken komen aan bod. De schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid van kinderen neemt o.a. toe, evenals het vermogen om te verbeelden en het plezier en de durf in taal.

 

Deskundigheidsbevordering:

Leerkrachten doen mee aan een of twee trainings -bijeenkomsten: de eerste gaat over werken met een verhaal/gedicht + werkopdrachten. De tweede vindt plaats naar aanleiding van de werkervaringen.

 

Slogan Een flexibele open geest

 

Cultuurinstelling: De TalenTuin

Samenwerking:

  • Openbare Bibliotheek Borne en Rijnbrink gaven advies over het aanbod jeugdliteratuur poëzie en verhalen en ander proza.
  • Stichting B'Art (project Kunst in de Klas): deden de afstemming poëzie en beeldend op de pilotscholen. 

Groep: midden- en bovenbouw

Regio: Overijssel incl. training; daarbuiten alleen als map.

Sluit aan bij: Taalmethode Taal Actief. Op de proefscholen in Borne zijn stellessen uit Taal Actief vervangen door deze lessen. Hetzelfde zou kunnen voor andere taalmethodes.

- Kerndoel kunstzinnige oriëntatie 54 komt expliciet aan bod; 56 en 55  impliciet.

- Kerndoel Nederlands 9 expliciet, kerndoelen 1,2,3,5 en 12  impliciet.

 

School:

Het Lemenschelf , locatie De Esch, Borne

José Groot Rouwen (icc)  en Harrie Raanhuis (directeur)

 

Het Lemenschelf, Borne

Charlotte Bakker(icc) en Harrie Raanhuis (directeur)

 

Contact:

Miriam Janssen

074 2672777

info@detalentuin.nl