Groeien als regio (om de gemeente als geheel te versterken)

Deze leerlijn is gericht op:

  • Bewustwording en deskundigheidsbevordering op alle niveaus van een school met betrekking tot cultuureducatie: directie, team, leerkrachten, ICC’ers.
  • Het ontwikkelen van een gezamenlijk denkkader met lokale cultuurinstellingen en het primair onderwijs.
  • De doorontwikkeling van Cultuureducatie met Kwaliteit doordat scholen en instellingen (vaker) gezamenlijk werken aan projecten.

De eerste stap is voor directie en ICC’er en bestaat uit sessies over het denkkader en de aansluiting op de school: wat past bij het schoolbeleid en het curriculum?

Tweede stap is voor de schoolteams en culturele instellingen: zij doen sessies over procesgericht werken en de te nemen stappen voor invoering van cultuureducatie.

De derde stap is facultatief en op maat en betreft doorontwikkeling/verankering van specifieke leerlijnen/behoeften. De concrete invulling van de activiteiten verschilt per school.

 

Deskundigheidsbevordering:

Voor scholen: de invulling en keuze voor cultuurdiscipline(s) gebeurt per school en op maat. Denk aan teambijeenkomsten over het denkkader cultuureducatie, vakinhoudelijke ondersteuning van leerkrachten door teamtrainingen, learning on the job of combinaties hiervan.

Voor culturele instellingen: Kaliber Kunstenschool organiseert een kennisbijeenkomst over het verbinden van cultuureducatie met het onderwijs, visie op cultuureducatie en een kennismaking met procesgericht werken.

Voor erfgoedinstellingen: Kaliber Kunstenschool organiseert drie trainingssessies waarin medewerkers van de erfgoedinstellingen hun competenties in het ontvangen en begeleiden van schoolklassen kunnen versterken.

 

Slogan Wat je leert van cultuureducatie: receptief vermogen, creërend vermogen, reflectief vermogen, analyserend vermogen.

 

Cultuurinstelling: Kaliber Kunstenschool 

Samenwerking:

Alle 11 scholen in Oldenzaal: De Bongerd, de Drie-eenheid, de Esch, Franciscusschool, de Leemstee, de Linde, de Maten, Nutsschool, de Wendakker, SBO de Windroos, de Zevenster.

  • Karin Kotte Kunsteducatie
  • Theaterschip
  • Tetem
  • CEPPO en BCC’er

Bijzonderheden: Door de gezamenlijke en brede benadering met alle scholen en culturele instellingen staat de cultuureducatie in Oldenzaal niet op zichzelf en krijgt het op alle niveaus een flinke impuls.

 

Contact:

Marijke Albers

088 4868700

m.albers@kaliberkunstenschool.nl