Hanzestad (Erfgoed, Kunst & Literatuur)

Kampen heeft als Hanzestad een rijke historie die op diverse plekken aan bod komt en waar vele verschillende organisaties zich mee bezighouden. Deze leerlijn brengt overzicht en samenhang in het aanbod om de basisschoolleerlingen een inzichtelijk en verdiept beeld te geven van hun leefomgeving.

De leerlijn doet een beroep doet op het creërende, reflectieve en receptieve vermogen van de deelnemende leerlingen.

Hanzestad is een leerlijn voor de groepen 1-8  verdeeld in 4 clusters  (groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Per cluster zijn er minimaal 2 lesstof-vervangende activiteiten met bijbehorend lesmateriaal. Een eindproduct film of theater gemaakt door de scholen zelf is onderdeel.

 

Slogan “Door taal te combineren met drama, help je kinderen hun woordenschat te vergroten”

 

Cultuurinstelling: Quintus

Samenwerking:

  • Stadsarchief Kampen
  • Stedelijk Museum
  • Bibliotheek
  • Stadsgehoorzaal
  • Koggewerf
  • Historische vereniging Jan van Arkel
  • st Ridders van de IJssel
  • Museum- en Stadsboerderij

Groep: 1 t/m 8

Regio: Alle regio’s

Sluit aan bij: Hanzestad is een vakoverstijgende leerlijn, waarin lesstof ook vervangend ingezet kan worden voor groep 1-8 rond het thema Kampen en de Hanze. Disciplines die aan de orde komen zijn: erfgoed, kunst en literatuur. De vakoverstijgende leerlijn richt zich op taal, wereldoriëntatie en techniek.

Bijzonderheden: De leerlijn is voor alle scholen vrij beschikbaar via: www.kunstenkindkampen.nl.

 

School:

Geref. Basisschool de Mirt, Kampen

038 3316550

 

Openbare Daltonschool Engelenberg, Kampen

038 3333366

 

Contact:

Mariëlle van Zanten

038 3371200 

m.vanzanten@quintus.nl