Het ei van Columbus

Dit project is een kunst- en cultuurprogramma dat is doorontwikkeld tot een leerlijn waarin buiten- en naschoolse creatieve activiteiten aansluiten op het lesprogramma van school.

Dit is digitaal vastgelegd in een zogenaamd digitaal trefpunt waar lesbrieven, activiteitenprogramma’s en ideeën ter inspiratie te vinden zijn. 

  • De leerlijn geeft een aanzet voor de verankering van een doorgaande leerlijn (binnenschools - buitenschools) Kunstzinnige Oriëntatie gebaseerd op een kunst-en cultuurprogramma dat samen met partners is opgesteld.
  • De leerlijn bestaat ook uit deskundigheidsbevordering van leerkrachten, pedagogisch medewerkers en betrokkenen op het gebied van beeldende kunst en podiumkunsten om zelf vorm en inhoud te geven aan cultuuronderwijs in de klas.
  • De leerlijn vindt aansluiting bij en legt verbindingen tussen de diverse cultuurprogramma’s van scholen, welzijnswerk, wijk  en kunstzinnige buitenschoolse activiteiten
  • Het ei van Columbus zet kinderen aan tot actieve cultuurparticipatie.

 

Deskundigheidsbevordering:

Om ervoor te zorgen dat er verdieping en verankering van de culturele activiteiten in het onderwijs plaatsvindt is deskundigheidsbevordering van leerkrachten, pedagogisch medewerkers en betrokkenen op het gebied van beeldende kunst en podiumkunsten onderdeel van het project. Vakoverstijgend werken komt terug in de training: Hoe kun je bepaalde lesstof per vakgebied  combineren en integreren in een kunstzinnige eindverwerking?

 

Film: www.kunstzinnigelessen.nl

 

Cultuurinstelling:

Stichting Nieuwe Twentse Kunst

Govert Flinckstraat 24

7606 AJ Almelo 

Samenwerking: Culturele aanbieders in de regio.

Groep: 1 t/m 4

Regio: Alle regio’s

Sluit aan bij: meervoudige intelligentie en vakoverstijgend werken.

 

School:

BSO Kindcentrum Columbus, Locatie de Sloep

Overdinkel

 

OBS Het Kompas, Overdinkel

Mevr. K. Masselink

 

Contact:

Ymke ter Beek

06 21976401

ymke@kunstenmakers.nl