Integraal Onderwijs

Er zijn verschillende leerlijnen die uitgaan van integraal onderwijs. Dat zijn de volgende leerlijnen:

 

School vol Theater (meervoudige Intelligentie van Gardner)                       Pagina x

Kunstzinnige oriëntatie binnen het IPC (international primaty Curriculum)   Pagina x

Ontdek Muziek                                                                                       Pagina x

Beeldend binnen Dalton (meervoudige Intelligentie van Gardner)               Pagina x

Lezen in ontwikkeling                                                                             Pagina x

Expeditie Muziek                                                                                    Pagina x

Het ei van Columbus                                                                              Pagina x

Kunst & Techniek                                                                                   Pagina x

 

Slogan: “Je wordt rijker van kunst en cultuur” (Hester Maij, gedeputeerde provincie Overijssel)