Kloosterhaar

In deze leerlijn onderzoeken de leerlingen als onderzoeker hun eigen gebied van Kloosterhaar en omgeving. De ene keer doen ze dat als archeoloog, dan weer als cartograaf of als historicus.

Aan bod komt onder andere het ontstaan van het dorp, de Engebertsdijkvenen, de werkkampen van Balderhaar, hun eigen familiegeschiedenis en het klooster van Sibculo. Alle onderwerpen worden in een logische lijn gecombineerd en vertellen samen de ontwikkeling van het gebied.

Een lespakket met een vakoverstijgende en doorgaande leerlijn Erfgoed (groep 5 tot en met 8), waarbij de plaatselijke geschiedenis het uitgangspunt is. De lessen zijn een afwisseling van binnen- en buitenlessen. Het onderwijsprogramma is ontwikkeld door de scholen en culturele samenwerkingspartners voor een specifiek gebied, maar is toepasbaar voor alle scholen in de gemeente Hardenberg.

 

Samenwerking:

  • Dorpsarchief kloosterhaar
  • Stichting klooster Sibculo
  • Staatsbosbeheer
  • Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) 

Groep: 5-6, 7-8

Regio: Overijssel en verder

Sluit aan op:

De leerlijn heeft een natuurlijke verbinding met vakken als geschiedenis (gebouwd erfgoed, archeologisch erfgoed), aardrijkskunde (landschap), rekenen en taal, waardoor het veel potentie heeft voor een vakoverstijgende doorlopende leerlijn Erfgoed. Hierbij wordt de methode Horen, Zien en Doen gebruikt, die in drie stappen de leerlingen op onderzoek laat gaan. Het onderwijsprogramma sluit aan op de richtlijnen van de SLO; talentontwikkeling, zelfredzaamheid, reflectie en competentieontwikkeling van de leerlingen zijn daarbij van belang.

 

School:

OBS Cantecleer

Directie: Sandra Klok

directie@cantecleerkloosterhaar