Kunst & Techniek

Een doorlopende vakoverstijgende leerlijn voor groep 1 t/m 8 gericht op creativiteit, artistieke inhoud en techniek. Vertrekpunt vormen de lessen voor groep 1 t/m 8 Kunst & Techniek van Kaliber Kunstenschool.

De doorgaande leerlijn Kunst & Techniek, bestaat uit respectievelijk vier, zes of acht lesbrieven per leerjaar inclusief leerkrachtenhandleidingen zodat leerkrachten de lessen zelf kunnen uitvoeren. De verweving met beeldende kunst biedt mooie kansen om binnen de verwante domeinen (kunstzinnige oriëntatie, oriëntatie op jezelf en de wereld) doelen te behalen en te werken aan creativiteitsontwikkeling.

 

Deskundigheidsbevordering:

Vakinhoudelijke ondersteuning van leerkrachten maakt onderdeel uit van deze leerlijn.

 

Cultuurinstelling:

Kaliber Kunstenschool

Willem Wilminkplein 1

7511 PG  Enschede

locatie Elisabethhof 10

7607 ZD Almelo

contactpersoon: Marijke Albers 

Samenwerking:

Techniekmuseum Heim

074 243 0054

Bezoek aan het museum wordt relevant gemaakt voor lessen in de doorgaande leerlijn.

NTK: Nieuwe Twentse Kunst, Maff (Media Art Festival Almelo)

stichtingntk@gmail.com

Bij de programmering van de lessen wordt rekening gehouden met activiteiten van het Maff-festival. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van het project 'Wij zien wel' van NTK.

Groep: 1 t/m 8

Regio: Almelo. Voor scholen met een culturele omgeving buiten wordt de leerlijn aangepast.

Voorbeeldlessen: www.kaliberkunstenschool.nl

 

Contact:

Marijke Albers

06 53384620

M.Albers@kaliberkunstenschool.nl