Kunst & Techniek

Een leerlijn Kunst en Techniek waarbij kinderen kennis maken met het doen van onderzoek naar natuurkundige verschijnselen en technische problemen.

Wat zijn de eigenschappen van natuurkundige verschijnselen als water, kracht, licht en geluid? Hoe onderzoek je deze verschijnselen? Kan je licht en geluid ook gebruiken bij het maken van een kunstwerk? Wat zijn pictogrammen? Welke fantastische machines kan jij ontwerpen? Hoe ziet een machine er van binnen uit?

Deze leerlijn bestaat uit een A jaar en een B jaar, met per jaar voor elke bouw 6 lessen van 30 tot 60 minuten kunst en techniek. Jaar A is gericht op het onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen en jaar B op het zoeken van oplossingen voor technische problemen/productie gericht.

Jaar A:

De kinderen kijken en luisteren naar presentaties over de eigenschappen van natuurkundige verschijnselen als kracht, water, licht, geluid en magnetisme. Ze bekijken presentaties over beeldende kunst en hoe techniek in de beeldende kunst gebruikt wordt. De kinderen onderzoeken de verschillende natuurkundige verschijnselen en experimenteren bij het doen van proefjes. Ze voeren op procesgerichte wijze opdrachten uit op het gebied van kunstzinnige oriëntatie en natuur en techniek in het kader van Kunst en Techniek.

Jaar B:

De kinderen kijken en luisteren naar presentaties over technische problemen en eigenschappen in de wereld van productie. Ze bekijken presentaties over beeldende kunst en hoe techniek in de beeldende kunst gebruikt wordt. De kinderen onderzoeken verschillende constructies, technieken en materialen. Ze voeren op procesgerichte wijze opdrachten uit op het gebied van kunstzinnige oriëntatie en natuur en techniek in het kader van Kunst en Techniek.

 

Slogan “We moeten jonge astronauten opleiden, die hightech oplossingen kunnen combineren met moed en een stukje plakband.” (Jet Bussemaker)

 

Cultuurinstelling: Roombeek Cultuurpark 

Groep: 1 t/m 8

Regio: alle regio’s

Sluit aan op: natuur en techniek

 

School:

PCB Matzerschool, Wijhe

Nicole Pot (directeur)

0570 521342

matzer@mijnplein.nl

 

Contact:

Marjon Hoedeman

053 2308791

Marjon@roombeekcultuurpark.nl