Kunstkabinet

Het Kunstkabinet is een doorgaande leerlijn Kunstzinnige Oriëntatie met de nadruk op beeldende vorming.

Deze leerlijn biedt leerkracht een hoogwaardige doorlopende leerlijn voor kunst- en erfgoededucatie in de klas. Complete, direct inzetbare, hoogwaardige kunstlessen. De leerlingen leren alles over de grote kunststromingen, grote kunstenaars en over de diverse technieken die worden toegepast in de beeldende kunst en in de podiumkunsten.

Het Kunstkabinet is een doorlopende leerlijn Kunstzinnige Oriëntatie voor groep 1 t/m 8, voorzien van alle lesmaterialen en lesbrieven. Deze leerlijn wordt in- en aangevuld met regionale informatie. De leerlijn wordt op maat gemaakt voor de school en geïmplementeerd in het onderwijs. Workshops en voorbereidende lessen Workshops en voorbereidende lessen (gegeven door groepsleerkrachten) en een museumbezoek maken onderdeel uit van de leerlijn.

 Onderstaande museumlessen zijn geïntegreerd in de doorgaande leerlijn:

  • “Welkom op het kasteel” (groep 1-2)
  • “De verstrooide verzamelaar” (groep 1-4)
  • “Ik zie wat jij niet ziet” (groep 5-8)
  • “Met een kunstenaarsblik” (groep 7-8)

 

Deskundigheidsbevordering:

Museum de Fundatie organiseert regelmatig bijeenkomsten voor docenten. Tijdens deze bijeenkomsten worden bijvoorbeeld nieuwe tentoonstellingen toegelicht en wordt (nieuw) educatief materiaal gepresenteerd.

 

Cultuurinstelling: Museum de Fundatie 

Samenwerking:

De inhoud van de leerlijn is samengesteld in samenwerking met Creative Concepts for Kids, de ontwikkelaar van Het Kunstkabinet.

Groep: 1 t/m 8

Regio: alle regio’s

 

School:

Katholieke Daltonschool de Dolfijn, Heino

Eric Arends, adjunct directeur

0572 392140

 

Contact:

Arjette van Dulmen Krumpelman

0572 388129

educatie@museumdefundatie.nl

www.museumdefundatie.nl