Kunstzinnige oriëntatie binnen het IPC

Dit is een leerlijn met als doel om beeldend cultuuronderwijs te verdiepen in aansluiting op het International Primary Curriculum (IPC).

Het IPC is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4-12 jaar, gericht op de creatieve- en zaakvakken. Het biedt een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op een steeds kleiner wordende wereld door doelen voor burgerschap te definiëren. Elke IPC unit bevat een leerproces met een gestructureerde benadering die de leerlingen een zo stimulerend en rigoureus mogelijke leerervaring biedt.

De leerlijn is een instrument om beeldend kunstonderwijs te intensiveren en ook op langere termijn te waarborgen. De focus ligt daarbij op procesgericht werken in aansluiting op het IPC. Leerkrachten krijgen handvatten om via een stappenplan zelf onderwijs te ontwikkelen in aansluiting op de zaakvakken of om bestaande opdrachten op te waarderen.

De stappen met bijbehorende formats die gehanteerd worden sluiten aan op de deskundigheidstrainingen en op de methode “Laat maar zien” een didactische handleiding voor beeldend onderwijs.

Elke ontwikkelde module bestaat uit 3 tot 5 lessen passend bij een IPC unit, gericht op twee leerjaren (milepost) voor groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. In totaal zijn er vierentwintig modules ontwikkeld in vierentwintig digitale readers, elke milepost kan werken met 6 digitale readers.

 

Deskundigheidsbevordering:

Docenten krijgen training om op deskundige wijze vorm en inhoud te geven aan de lessen met als doel leerlingen blijvend te inspireren.

Procesgericht werken op basis van:  ‘Laat maar zien, een didactische handleiding voor beeldend onderwijs’ van Jos van Onna en Anky Jacobse (Noordhoff Uitgevers 2008).

Er is aansluiting op het leerproces van procesgericht werken op het IPC leerproces op basis van: IPC map 07 ‘uw eigen IPC unit opmaken’.

 

Cultuurinstelling: Roombeek Cultuurpark 

 

School:

Guido de Bresschool, Ommen

0529451229

www.gdbres.nl

Directeur: Andre Reinders

a.reinders@vgpodeoosthoek.nl 

 

Contact:

Marjon Hoedeman

053 2308791

marjon@roombeekcultuurpark.nl