Leven rondom een vestingstad

De geschiedenis van Steenwijk als vestingstad is niet direct zichtbaar. Toch ontdekken de leerlingen dat wanneer ze als onderzoeker de stad ontdekken er veel te leren valt over de stad. De oude vesting is nog goed te zien als je de kaart bestudeert bijvoorbeeld. En Eesveen heeft een landgoed en een veengeschiedenis.

Ook onderzoeken de kinderen waar de stenen bij Steenwijk eigenlijk vandaan komen. De leerlijn bestaat uit lessen op school en ter plaatse, samen vormen ze een doorlopende leerlijn die op alle scholen in de gemeente Steenwijkerland uitgevoerd kan worden.

Het is een lespakket met een doorgaande leerlijn Erfgoed (groep 5 tot en met 8), waarbij de plaatselijke geschiedenis van de Steenwijk het uitgangspunt is. Daardoor is het een voorbeeld van omgevingsbewust (lokaal) onderwijs. Het onderwijsprogramma is ontwikkeld in samenwerking tussen de scholen en culturele samenwerkingspartners voor een specifiek gebied, maar is toepasbaar voor elk dorp, wijk, stad of gebied.

 

Deskundigheidsbevordering:

Voor dit lespakket is geen aparte deskundigheidsbevordering van docenten nodig. Docenten putten uit eigen kennis van de omgeving of worden ondersteund door lokale kennis van culturele instellingen zoals streekmusea of historische vereniging. Daarnaast biedt het lespakket achtergrondinformatie over de streek of stad die docenten tot zich kunnen nemen.

 

Cultuurinstelling: Het Oversticht

Samenwerking:

  • Historische vereniging Steenwijk
  • Katholieke Pabo Zwolle (KPZ)
  • Stichting Stolpersteine 

Groep: 5 - 6 en 7 - 8

Regio: Overijssel en verder

Bijzonderheden:

De leerlijn heeft een natuurlijke verbinding met vakken als geschiedenis (gebouwd erfgoed, archeologisch erfgoed), aardrijkskunde (landschap), rekenen en taal, waardoor het veel potentie heeft voor een vakoverstijgende doorlopende leerlijn Erfgoed. Hierbij wordt de methode Horen, Zien en Doen gebruikt, die in drie stappen de leerlingen op onderzoek laat gaan. Binnen het onderwijsprogramma wordt aangesloten op de richtlijnen van de SLO; talentontwikkeling, zelfredzaamheid, reflectie en competentieontwikkeling van de leerlingen zijn daarbij van belang.

 

School:

Basisschool ‘De Driesprong’ - Jenaplan school, Eesveen

Directrice: Thea Bruntink

directie@obsdedriesprong.nl

 

Basisschool Beatrixschool, Steenwijk

Directeur: Jan Oosterhof

directie@obsbeatrixschool.nl 

 

Contact:

Maartje van Hellemondt

038 4213257

mvanhellemondt@oversticht.nl