Lezen in ontwikkeling (in ontwikkeling)

De leerlijn is gericht op:

  1. Het opzetten van een onderwijsprogramma met een lesstof vervangende en vakoverstijgende doorgaande leerlijn Literatuur.
  2. Het vergroten van de literaire competenties van de leerlingen.
  3. Het stimuleren van de creativiteit van de leerlingen.
  4. Het versterken van vakoverstijgend onderwijs.

Momenteel werkt de bibliotheek samen met de school om een doorgaande leerlijn literatuur op te zetten. Binnen deze leerlijn staat procesgericht werken centraal en wordt onderzocht of de nieuwe methode Laat maar lezen kan worden ingezet om het creatief schrijven van kinderen te stimuleren via de jeugdliteratuur. Er worden werkvormen die in te vullen zijn naar elk willekeurig thema gebruikt, zodat de activiteiten in het onderwijs op een makkelijke manier te implementeren zijn en het lezen van literatuur een logische aanvulling is op de onderwerpen die per groep centraal staan. De leerlijn is nog in ontwikkeling.

 

Deskundigheidsbevordering:

Deskundigheidsbevordering van de leerkrachten met betrekking tot de doorgaande leerlijn literatuur.

 

Slogan Dromen met je ogen open

 

Cultuurinstelling:

Bibliotheek Dalfsen

Ruigedoornstraat 108

7721BR Dalfsen

Samenwerking:

Annelies Karelse (specialist in literatuureducatie en creatief schrijven) Ontwikkelaar van 'Laat maar lezen'.

06 20742115

annelieskarelse@gmail.com   

Annelies kan ingezet worden bij deskundigheidsbevordering, ontwikkeling en motiveren van betrokkenen.

Rijnbrink

Jeannette Hofman (Senior adviseur Bibliotheek Inhoudelijk Advies)

jeannette.hofman@rijnbrink.nl

06 22381802

Groep: 3 t/m 8

Regio: Het onderwijsprogramma wordt ontwikkeld door de Heilig Hartschool en culturele samenwerkingspartners voor een specifieke school, maar is toepasbaar voor alle scholen in Nederland. Resultaten en ontwikkelde materialen uit de implementatie zijn straks beschikbaar. 

Sluit aan bij:

  1. Een doorgaande leerlijn literatuur (groep 3 t/m 8) waarbinnen  procesgericht wordt gewerkt.
  2. Een lesprogramma met een verdieping van het taal- en wereld oriënterend onderwijsaanbod, waarbij actief, passief en receptief gewerkt wordt.
  3. Deskundigheidsbevordering van de leerkrachten met betrekking tot de doorgaande leerlijn literatuur.
  4. Een meer creatieve benadering van het onderwijs in het algemeen binnen de school.
  5. Een doorgaande leerlijn literatuur die ook implementeerbaar is voor andere scholen in Nederland.

 

School:

Heilig Hart school, Lemelerveld

0572 372010

Contactpersoon: Irene van der Vegte (ICC-er)

i.vandervegte@h-hartschool.nl

Directeur: Mariëtte Eilert

Taalcoördinatoren: Rita Schotman en Sabine Hospers

 

Contact:

Marjan Supèr

0529 432413

m.super@bibliotheekdalfsen.nl