Media-educatie op Brede Scholen in Hardenberg

Scholen ontwikkelen binnen deze leerlijn een mediaplan waar mediawijsheid groep 1 t/m 8 het doel is. Aansluitend bij de leerlijn zijn er voor- en naschoolse activiteiten waardoor lokale netwerken worden verstevigd.

De mediawijsheidcirkel is het instrument dat binnen deze leerlijn ingezet wordt om op maat de behoefte rond mediawijsheid van scholen in kaart te brengen. Op basis hiervan bouwt de school een doorlopende leerlijn op waarbij de vier onderdelen van de mediawijsheidcirkel aan bod komen. Scholen bepalen zelf de zwaarte van de leerlijn.  Onderdeel van de leerlijn is het versterken van de vaardigheden van leerkrachten. Zij leren werken met lesmateriaal door dit zelf te verrijken.

De leerlijn bestaat uit vier lessen per leerjaar op de onderdelen reflectie/analyse/techniek/creatie.

 

Deskundigheidsbevordering:

Drie studiemiddagen.

 

Cultuurinstelling: Bibliotheek Hardenberg 

Samenwerking:

Rijnbrink

Groep: 1 t/m 8

Regio: Hardenberg

Sluit aan bij: Onderdelen van de leerlijn zijn toe te passen bij de methoden Nieuwsbegrip en Blitz.

 

School:

Brede Schoolnetwerk Bergentheim

Nicole van Zomeren

 

VGPO Casper Diemerschool

Bergentheim

 

CBS de Koningsbergerschool

Bergentheim

 

CNBS de Wegwijzer

Schuinesloot

 

Contact:

Iena Redeker, consulent educatie en cultuur

0523 28 00 14 / 27 02 71

iena.redeker@bibliotheekhardenberg.nl