Mediaspoor Huve

Mediaspoor Huve is een doorgaande leerlijn media-educatie waarbij de leerlingen vanaf groep 1 opgeleid worden tot mediawijze burgers die in staat zijn digitale media in te zetten binnen eigen creatief proces.

Media-educatie bestrijkt een breed terrein: van creatie en interpretatie tot veiligheid, cyberpesten en ICT-vaardigheden.  Media-educatie beslaat meerdere domeinen in het onderwijs.

Deze doorlopende leerlijn media-educatie voor groep 1 t/m 8 legt de basis voor vaardig en kritisch mediagebruik. Daarnaast leren leerlingen media gebruiken als communicatie- of expressiemiddel. In de leerlijn worden beide domeinen op elkaar afgestemd waardoor er een contextrijke leeromgeving voor de leerlingen ontstaat.

 

Deskundigheidsbevordering:

Voorafgaand aan de leerlijn:

  • Training digitale media voor groepsleerkrachten (90-120 minuten)
  • Kick-off groepsleerkrachten met introductie op thema en leerraamwerk (60-75 minuten)

 

Film: https://youtu.be/K74oIzgZpJg

 

Cultuurinstelling: Roombeek Cultuurpark

Samenwerking:

Bibliotheek Almelo

Ellen Lamberts elamberts@bibliotheekalmelo.nl

0546 822005

Groep: 1 t/m 8

Regio: Alle regio’s

Sluit aan bij:

  • Beeldende vakken
  • Burgerschapsvorming
  • ICT

Voorbeeldlessen: www.roombeekcultuurpark.nl

 

School:

De Huve

0546 539089

info@dehuve.nl

Christien Sickman: c.sickman@dehuve.nl

Rutger Sibma: r.sibma@dehuve.nl

 

Contact:

Marjon Hoedeman

053 2308791

marjon@roombeekcultuurpark.nl