Music Line

Music Line is een doorlopende leerlijn muziek. De muzieklessen worden gegeven door de leerkrachten zelf. Daarnaast krijgen de kinderen in groep 4 Muziek ABC van een vakdocent van Kaliber Kunstenschool. Music Line richt zich ook op het bevorderen van de benodigde vakinhoudelijke deskundigheid van de leerkrachten en op verankering in het schoolplan.

Er is tevens materiaal ontwikkeld voor gebruik in de Keuzekasten (Dalton–werkwijze). Kinderen kunnen hierbij zelfstandige en  / of coöperatieve  muziekwerkvormen uitvoeren die een beroep doen op de domeinen muziek maken en muziek vastleggen. De stap naar buitenschoolse muzieklessen wordt verkleind door deze lessen aan te bieden op de school zelf.

Binnen de leerlijn wordt gewerkt met de methode Muziek Moet je Doen. Uit deze methode is een voor leerkrachten toegankelijke basisleerlijn afgeleid, die bestaat uit tien powerpoint-lessen per leerjaar.

 

Deskundigheidsbevordering:

Teamtrainingen gericht op vakinhoudelijke ondersteuning van leerkrachten en een learning on the job-traject voor invoering van de leerlijn.

 

Cultuurinstelling: Kaliber Kunstenschool 

Groep: 1 t/m 8

Regio: Twente en IJssel Vecht

Sluit aan bij: Dalton onderwijs

 

School:

OBS de Kubus

Hoornbladstraat 35

7601 SZ Almelo

Marigje Janssen

0546 455040

marigje.janssen@obsdekubusalmelo.nl

 

Daltonschool de Bongerd

Wieldraaierlaan 120

Paukenlaan 1                       

7577 NR Oldenzaal   

Inge Vastert

0541 580580

j.vastert@konot.nl

 

Contact:

Marijke Albers

088 4868700

m.albers@kaliberkunstenschool.nl