Muziek en Techniek

Muziek en Techniek is een leerlijn voor het basisonderwijs. De leerlijn versterkt niet alleen de muzikale talenten van kinderen, ook nieuwe media hebben een belangrijke plek.

De groepen 5 t/m 8 krijgen 5 muzieklessen ter voorbereiding op een meedoe-concert van het Orkest van het Oosten in Muziekcentrum Enschede. Aan de hand van eenvoudige instructiefilmpjes leren de kinderen verschillende liedjes zingen, body-percussie en bewegen op muziek. Bij elk concert staat een betekenisvol onderwerp centraal.

De groepen 5 t/m 8 werken daarnaast aan een project over techniek en nieuwe media dat aansluit op de voorstellingen van het Orkest van het Oosten. De kinderen gaan door de leerjaren heen op een onderzoekende en creatieve manier aan de slag met grafische vormgeving, modefotografie, interviewen en het maken van een film. Zo maken de kinderen bijvoorbeeld een poster om het de voorstelling aan te kondigen of interviewen ze elkaar als echte journalisten.

 

Deskundigheidsbevordering:

Bij deze leerlijn is deskundigheidsbevordering beschikbaar met uitleg van de lesmiddelen + korte workshop voor leerkrachten over de voorstelling en de techniek en nieuwe media lessen.

Het coaching on the job traject bestaat uit een voorbeeld- en feedbackles. Rondom deze lessen is intensief contact met de leerkracht om de bezoeken zo goed mogelijk af te stemmen en tot een leuke leerervaring te brengen. Goed toegankelijk voor leerkrachten zonder muziek of nieuwe media ervaring 

Meer informatie: www.ovho.nl/educatie

 

Slogan: Wat je leert van cultuureducatie: receptief vermogen, creërend vermogen, reflectief vermogen, analyserend vermogen

 

Cultuurinstelling: Orkest van het Oosten & Tetem  

Groep: 5 t/m 8

Regio: Overijssel en Gelderland

Sluit aan bij: De leerlijn kan aansluiten op thema’s zoals muziek, beroepenoriëntatie binnen de Cultuursector en werken met digitale media. De techniek en nieuwe medialessen kunnen ook op zich zelf staand gegeven worden of aansluiten op elke andere voorstelling.

 

School:

IKC Universum

Dave van der Valk

053 432 80 80

 

Contact:

Orkest van het Oosten: Monique Wijnker

053 4878700

mwijnker@ovho.nl

 

Roombeek Cultuureducatie: Marlies van Grootel

053 2308791

marlies@roombeekcultuurpark.nl