Muziek in het ZML-onderwijs

Een muziek leerlijn op basis van het LVS 2000 'muziek en bewegen' voor het SO en VSO van het ZML (leerlingen in de leeftijd van 4-20 jaar).

 

Voor SO onderbouw:

-          8 lessen rondom de vier seizoenen vanuit alle deelgebieden van muziek

-          een lespakket Ritmekaarten

Voor SO bovenbouw:

-          4 lessen rondom gevoelens

-          een lespakket Ritmekaarten

-          Een lespakket RAP

-          Een lespakket Dans

Voor VSO Praktijk als voor SO bovenbouw

-          4 lessen rondom gevoelens

-          Een lespakket RAP

-          Een lespakket Dans

 

Deskundigheidsbevordering:

Leerkrachten worden geschoold in het gebruik van de nieuwe leerlijn en het bijbehorende LVS. De ICC'er krijgt hierbij een bijzondere training om nu en in de toekomst een coachende rol op muziekgebied voor het team te vervullen.

De leerkrachten worden in 3 middagen getraind om zelfstandig met de nieuwe muzieklessen, de ritmekaarten, de RAP- en danslessen en het LVS overweg te kunnen (2 keer een training, 1 keer een evaluatie).

 

Slogan: Verbeelding, innovatie en creativiteit in het onderwijs

 

Cultuurinstelling: Roombeekcultuurpark 

Groep: SO en VSO: 1 t/m 8

Regio: Alle regio’s

Sluit aan bij: wereldoriëntatie

 

School:

ZML Boslust

Jhr Repelaerlaan 2

7771 AN Ommen

0529 451355

 

Marjanne Kremer

m.kremer@boslustschool.nl

 

Contact:

Marjon Hoedeman

053 2308791

marjon@roombeekcultuurpark.nl