Muziek maak je samen

Wat houdt het vak muziek nu eigenlijk in en hoe kan iedere leerkracht een kwaliteitsstap maken in het geven van muziekles zodat muziek weer een grotere rol gaat spelen in de dagelijkse lespraktijk op de basisschool? Op deze vragen geeft de leerlijn Muziek maak je samen antwoord.

Groepsleerkrachten van de 12 basisscholen in de gemeente Losser kunnen zich opgeven voor een intense periode (10 weken) van begeleiding door een vakleerkracht muziek. Door workshops te volgen, te kijken en mee te doen met muzieklessen van de vakleerkracht en zelf muzieklessen te schrijven en te geven onder begeleiding van de vakleerkracht krijgen groepsleerkrachten nieuwe inzichten en meer handvatten in het vak muziek.

 

Deskundigheidsbevordering:

Deskundigheidsbevordering van groepsleerkrachten is het doel van dit project. De groepsleerkrachten krijgen begeleiding en ondersteuning in het zelf vorm geven aan muziekles. Ieder op zijn of haar niveau. Zij worden klaargestoomd om hun rol in het vervolg (Leerlijn muziekeducatie Losser) op te pakken. Gemiddeld nemen 4 groepsleerkrachten per school deel aan het programma dat bestaat uit een aantal gezamenlijke workshops en individuele coaching en begeleiding in de klas. Echt maatwerk dus! De Stichting Culturele Basisvorming Losser vervult hierbij een ondersteunende rol en ziet er op toe dat ervaringen worden gedeeld binnen Losser.

 

Cultuurinstelling:

Muziekschool De Sleutel, onderdeel van Stichting Fundament

Diepenbrocklaan 41

7582 CX Losser 

Samenwerking:

Stichting Culturele Basisvorming Losser namens alle 12 basisscholen in de gemeente Losser

Cor de Jong, voorzitter

cordejong1@hetnet.nl

Pien Kestens

kestenspien@gmail.com

06 27595981

Regio: Losser

 

School:

Brede School, Overdinkel

dir. Marc Stuivenberg       

info@bsoverdinkel.nl

053 5360157

 

De Imenhof, Losser                              

Sanne Groener                                    

info@imenhof.nl

053 5361631

 

Het Kompas, Overdinkel    

dir. Nienke Koertshuis-Olde Agterhuis             

info@obshetkompas.nl  

053 5362333

 

De Martinus, Losser                                      

dir. Léon Poorthuis                    

martinus@skolo.nl

lpoorthuis@skolo.nl  

053 5360767

 

Meester Snelschool, Losser                             

dir. Sil Brasz, Marjolein Bax                 

info@meestersnelvco.nl

053 5383994

 

Pax Christi, Overdinkel                                           

paxchristi@skolo.nl

053 5360754

 

Plechelmusschool, De Lutte                            

dir. Elly Roelofs, adj. dir. Anja Middelburg

a.middelburg@konot.nl

e.roelofs@konot.nl

0541 551507                     

 

De Saller, Losser                                          

dir. Liesbeth Dales                     

obs@saller.nl

053 5361078

 

De Veldzijde, Losser                            

veldzijde@skolo.nl

053 5360766

 

De Verrekijker, Losser                                            

dir. Edith Eusterbrock                                   

verrekijker@skolo.nl

053 5360771

 

De Wegwijzer, Losser                                    

wegwijzer@skolo.nl

053 5360757

 

Contact:

Martine Haitjema-Bauhuis

053 5381309

martinebauhuis@muziekschooldesleutel.nl