Muziekeducatie Borne

De Muziekschool van Borne heeft samen met de scholen een leerlijn muziekeducatie ontwikkeld voor de groepen 1 t/m 3 die aansluit bij de doorgaande leerlijn van groep 4 t/m 7.

Het landelijke leerplankader kunstzinnige oriëntatie van het SLO is uitgangspunt en de leerlijn sluit aan op de kerndoelen en de tuledoelen van het SLO voor groep 1 t/m 3. Ook sluit de leerlijn aan bij de meest gangbare muziekmethoden op de Bornse scholen zoals Moet je doen!, Muziek Meester! en Eigenwijs die gebaseerd zijn op de kern en tuledoelen van het leerdomein kunstzinnige oriëntatie. Binnen de leerlijn wordt gekeken naar vakoverstijgende mogelijkheden door aan te sluiten bij de kern- en tuledoelen van andere leerdomeinen. De suggesties en verwijzingen naar andere leerdomeinen vormen een verdieping voor de leerkracht die deze suggesties zelf kan concretiseren.

 

Slogan “Als het goed is merkt het hele dorp dat onze kinderen muziektalent ontwikkelen.”

 

Cultuurinstelling:

Kulturhus Borne

Postbus 110, 7620 AB, Borne 

Samenwerking:

Stedelijk Orkest Borne

Dinand Kemper (voorzitter)

g.d.kemper@home.nl

 

Bornse Harmonie

Paul Homan (voorzitter)

voorzitter@bornseharmonie.nl

 

St. Gregorius Hertme 

Jan de Vries (voorzitter)

vriej24@gmail.com

 

Euregio Brassband

Harmen Droogendijk (voorzitter)

harmen.droogendijk@gmail.com

 

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten ondersteunt de vakdocenten van de Muziekschool van Borne

Frans Haverkort: f.haverkort@artez.nl

Groep: 1 t/m 7

Regio: Borne

 

School:

R.K. Basisschool De Wheele

074  266 18 04

Petra Courant

p.courant@stichtingkomt.nl

 

R.K. Basisschool 't Oldhof

074  266 42 29

Leonie Stegeman

l.stegeman@stichtingkomt.nl

 

R.K. Basisschool Flora

074  267 20 30

Han Klarenbeek

info@basisschoolflora.nl

 

R.K. Basisschool 't Iem'nschelf

074  267 20 50

Charlotte Bakker

c.bakker@stichtingkomt.nl

 

R.K. Basisschool De Esch

074  267 20 06

Ben Heerink

directie.esch@iemnschelf.nl

 

R.K. Basisschool St. Aegidius

074  266 49 46

Gerard Welberg

info@aegidiusschool.nl

 

R.K. Basisschool St. Stephanus

074  266 25 83

Leo Pots

l.pots@stephanuszenderen.nl

 

P.C. Basisschool de Zonnebloem

074  266 13 50

Lineke Flikweert

ibzonnebloemborne@live.nl

 

Contact:

Brigitte de Leeuw

053 461 33 76

bdeleeuw@telfort.nl