Muziekeducatie Losser

De leerlijn Muziekeducatie Losser voor groep 4 tot en met 7 stimuleert het plezier en de ontwikkelingskansen van alle kinderen, zowel op het gebied van muziek als op het gebied van de sociale en emotionele ontwikkeling.

Zij leren de basiselementen van het vak muziek kennen. Door het zingen en maken van muziek ontdekken kinderen via binnenschoolse cultuureducatie hun talenten zodat ze door kunnen stromen naar kunstbeoefening buiten schooltijd.

Een onderwijsprogramma met een doorgaande leerlijn Muziek passend bij de vraag van het onderwijs voor de groepen 4 t/m 7 waarbij groepsleerkrachten en vakleerkrachten muziek samen met vrijwilligers van de Losserse Muziek Federatie (LMF) het muziekonderwijs op de scholen verzorgen.

 

Deskundigheidsbevordering:

Groepsleerkrachten en vakleerkrachten leren van elkaar.

 

Cultuurinstelling:

Muziekschool de Sleutel, onderdeel van stichting Fundament

Diepenbrocklaan 41, 7582 CX Losser

053 5381309 

Samenwerking:

Stichting Culturele Basisvorming Losser namens alle 12 basisscholen in de gemeente Losser

Cor de Jong, voorzitter

cordejong1@hetnet.nl

Pien Kestens, secretaris en combifunctionaris

kestenspien@gmail.com

06 27595981

Groep:

De doorgaande leerlijn is geschreven voor groep 4 tot en met 7, de groepen 3 en 8 sluiten hierbij deels aan. Daarnaast is er begeleiding voor leerkrachten van de groepen 1 tot en met 3 om beter vorm te geven aan het vak muziek in de onderbouw.

Regio: Twente

Sluit aan bij: De leerlijn is speciaal voor Losser geschreven en sluit aan bij het leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie SLO. Daarnaast wordt er in de leerlijn gekeken naar vakoverstijgende mogelijkheden door aan te sluiten bij de kern- en tuledoelen van andere leerdomeinen. De suggesties en verwijzingen naar andere leerdomeinen vormen verdieping voor de leerkracht die deze suggesties zelf kan concretiseren.

 

School:

Brede School, Overdinkel

info@bsoverdinkel.nl

053 5360157

 

De Imenhof, Losser                                       

Sanne Groener                                    

info@imenhof.nl

 

Het Kompas, Overdinkel

dir. Nienke Koertshuis-Olde Agterhuis             

info@obshetkompas.nl  

053 5362333

 

De Martinus, Losser                                      

dir. Léon Poorthuis                    

martinus@skolo.nl

lpoorthuis@skolo.nl  

053 5360767

 

Meester Snelschool, Losser                             

dir. Sil Brasz, Marjolein Bax                 

info@meestersnelvco.nl

053 5383994

 

Pax Christi, Overdinkel

dir. Joost Damhuis                     

paxchristi@skolo.nl

053 5360754

 

Plechelmusschool, De Lutte                            

dir. Elly Roelofs, adj. dir. Anja Middelburg

a.middelburg@konot.nl

e.roelofs@konot.nl

0541 551507                    

053 5361631

 

De Saller, Losser                                          

dir. Liesbeth Dales                     

obs@saller.nl

053 5361078

 

De Veldzijde, Losser                            

veldzijde@skolo.nl

053 5360766

 

De Verrekijker, Losser                                            

dir. Edith Eusterbrock                                   

verrekijker@skolo.nl

053 5360771

 

De Wegwijzer, Losser

wegwijzer@skolo.nl

053 5360757

 

Contact:

Martine Haitjema-Bauhuis

053 5381309

martinebauhuis@muziekschooldesleutel.nl