Muziektalent De Rank

De doorgaande leerlijn is gemaakt om kinderen in het speciaal onderwijs meer met muziek in aanraking te laten komen. De muzieklessen worden gegeven door de leerkrachten zelf.

Binnen de leerlijn krijgen alle kinderen daarnaast lessen door een vakdocent van Kaliber Kunstenschool: in groep 5/6 Muziek ABC en in groep 7 een korte cursus ukelele. Er wordt aansluiting gezocht bij het buitenschoolse aanbod zodat kinderen gestimuleerd worden om lessen op de muziekschool te gaan volgen.

De leerlijn werkt met de methode Muziek Moet je Doen. Hieruit is een voor leerkrachten toegankelijke basisleerlijn afgeleid die bestaat uit tien powerpoint-lessen per leerjaar. Hiervoor is gebruik gemaakt van het materiaal dat is ontwikkeld voor de leerlijn Music Line dat is aangepast voor het speciaal onderwijs.

De kinderen van groep 5/6 volgen Muziek ABC, aansluitend in groep 7 krijgen 10 weken ukelele les binnen schooltijd.

 

Deskundigheidsbevordering:

Teamtrainingen gericht op vakinhoudelijke ondersteuning van leerkrachten en een learning on the job-traject voor invoering van de leerlijn.

 

Cultuurinstelling: Kaliber Kunstenschool

Groep: 1 t/m 8

 

School:

SBO De Rank

Marjolein Altena en Gerdien Boom-ten Brinke

 

Contact:

Marijke Albers

088 4868700

m.albers@kaliberkunstenschool.nl