Muziektalent

Muziektalent is een doorlopende leerlijn muziek – verankerd in het schoolplan -  waarbij een verbinding wordt gelegd tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie doordat de muziekvereniging en de school structureel samenwerken.

Activiteiten met (mensen van) de muziekvereniging maken onderdeel uit van de leerlijn.

Kinderen krijgen binnen schooltijd de kans hun muzikale interesse of talent te ontdekken en hun muzikale vaardigheden verder te ontwikkelen. Ze worden uitgedaagd om hun interesse en talent verder te ontplooien door hen instrumentale muzieklessen in de buitenschoolse tijd aan te bieden. Dit gebeurt in samenwerking met een plaatselijke muziekvereniging en Kaliber Kunstenschool. 

De leerlijn die bestaat uit twee hoofdlijnen.

 1. In de klas werken met een methode en/of lessen van een vakleerkracht muziek.
 2. Activiteiten in samenwerking met de muziekvereniging. Deze activiteiten sluiten aan bij de gebruikte methode.
 • Groep 1 t/m 4 Muzikant in de klas
 • Groep 2 Kuuk’n concert
 • Groep 5 Windkracht 5
 • Groep 6 Leerorkest (binnenschools)

Groep 7 en 8 Leerlingen die een instrument bespelen worden betrokken bij vieringen/maandsluitingen.

 

Deskundigheidsbevordering:

Zowel het schoolteam als de vrijwilligers van de vereniging worden getraind ter bevordering van de kwaliteit van de muzieklessen door middel van teamtrainingen en Learning-on- the-Job-trajecten.

 

Film: https://youtu.be/jHwXWumqxPM

 

Cultuurinstelling: Kaliber Kunstenschool 

Samenwerking:

 • Muziekvereniging Enter
 • Muziekvereniging Semper Crescendo Oldenzaal Muziekvereniging Sint Joseph Oldenzaal
 • Vriezenveense Harmonie 

Groep: 1 t/m 8

Regio: Twente

Voorbeeldlessen: www.kaliberkunstenschool.nl

Sluit aan bij:

 • Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie SLO
 •  Alle Muziektalentprojecten hebben als basis professionalisering van het muziekonderwijs en het ontdekken van plezier in en/of talent voor het musiceren. 
 • Elk project wordt op maat van school en muziekvereniging gemaakt.

 

School:

K.B.S. De Talenter

0547 381647

Yvonne Wijnen

directie@detalenter.nl

 

Basisschool De Leemstee

0541 532725

Mijke Pleijhuis

dir.leemstee@konot.nl

 

Nutsschool voor basisonderwijs Oldenzaal

dir@nutsschool-oldenzaal.nl

Hilde van der Vechte (ICC-er)

hvdvechte@nutsschool-oldenzaal.nl

 

CBS Eltheto

0546 567656

Greta Knol

g.knol@sco-t.nl

 

Contact:

Erika Bijlsma

088 4868700

e.bijlsma@kaliberkunstenschool.nl