Onderweg

Onderweg is een schoolbreed vak- en discipline overstijgend project over het thema ‘Onderweg’. Hoe werkt een fiets? Op welke manier kan je van je fiets een muziekinstrument maken? Hoe gedraag je je in een trein? Hoe klinken verschillende vervoersmiddelen wanneer je onderweg bent? Kan je zelf infrastructuur ontwerpen en uitvoeren met verf en papier? Heb jij wel eens de Spaanse flamenco gedanst?

Muziek, dans, erfgoed, drama en beeldende vorming: allemaal lessen die kinderen krijgen met Onderweg. Het project start met een spannende groeps doorbrekende schoolbrede kick-off. Aan het eind van het project presenteren de kinderen de resultaten in een gezamenlijke afsluiting. Als de school dat leuk vindt kunnen zij ouders hier natuurlijk voor uitnodigen!

De kinderen bekijken en luisteren naar presentaties over onderweg zijn, vervoer en reizen door de wereld. Ze onderzoeken de verschillen tussen landen en culturen, de aspecten van onderweg zijn en gaan op excursies.

De creatieve lessen sluiten aan op de reguliere lessen uit de zaakvakken (Oriëntatie op de wereld en jezelf).

  • Per leerjaar 3 lessen van 60 minuten.
  • De lessen worden gecombineerd met lessen uit de door de school gebruikte methoden.

 

Deskundigheidsbevordering:

Training procesgericht werken.

 

Cultuurinstelling: Roombeek Cultuurpark 

Groep: 1 t/m 8

Regio: Alle regio’s

Sluit aan bij: Aardrijkskunde, geschiedenis en wereldoriëntatie

 

School:

Mariaschool, Wierden

Conneke Holleboom

connekeholleboom@mariaschoolwierden.nl

 

Contact:

Marjon Hoedeman

053 2308791

marjon@roombeekcultuurpark.nl