Oorlog dichtbij huis

Om het onderwerp erfgoed en het thema Tweede Wereldoorlog dichter bij de belevingswereld van de leerlingen te brengen, is er een doorgaande leerlijn erfgoed voor de groepen 5 t/m 8 gemaakt.

De leerlingen ervaren en beleven de lesinhoud door thematisch te werken met diverse disciplines binnen kunstzinnige oriëntatie. Verschillende lessen opgebouwd vanuit het procesgerichte werken.

 

Deskundigheidsbevordering:

Wat is procesgericht werken? Hoe kun je hiermee het onderwerp oorlog dichter bij de leefwereld van de kinderen brengen? Welke mogelijkheden bieden erfgoedlessen tot een creatieve verwerking? Hoe daag je kinderen uit te reflecteren op verleden, heden en toekomst? Het team bekijkt en bespreekt het toepassen van procesgericht werken binnen erfgoedlessen en voorbeelden van creatieve verwerkingen. Het team onderzoekt een aantal reflectievormen en technieken en maakt kennis met de lesmodulen en de lesstructuur. Tijdsduur training: 2 uur.

De eerste les wordt verzorgd door een Roombeek Cultuurpark-docent in het bijzijn van de groepsleerkracht. Deze les wordt aansluitend aan de les doorgesproken. De tweede les zijn de rollen omgedraaid en verzorgt de groepsleerkracht de les in het bijzijn van de RCE-docent. Ook hier worden de ervaringen aansluitend besproken.

 

Slogan De leerkracht maakt het verschil

 

Cultuurinstelling: Roombeek Cultuurpark

Samenwerking:

Roombeek Cultuurpark heeft in nauwe samenwerking met Bibliotheek Ommen en het Streekmuseum Ommen lesmodulen ontwikkeld.

Groep: 5,6,7 en 8

Regio: Ommen

Bijzonderheden: Binnen de ontwikkelde modulen wordt uitgebreid gewerkt aan kerndoel 54 en 55.

 

School:

C.B.S. de Kardoen, Ommen

0529 451605

info@de-kardoen.nl

 

Contact:

Marjon Hoedeman

053 2308791

Marjon@roombeekcultuurpark.nl