Pak die Cultuur! Van cultuureducatie naar cultuuronderwijs

In dit project zijn zes scholen in Steenwijkerland tot 2017 gecoacht, ze ontwikkelden een visie, plan en draaiboek dat binnen hun onderwijsfilosofie-, en -programma past: van cultuureducatie naar cultuuronderwijs. Resultaten zijn:

 • Een overdraagbare procesaanpak ‘van cultuureducatie naar cultuuronderwijs’.
 • Deze kan vanaf 2017 door deskundige (vak)docenten van Scala en cultuurcoaches worden uitgevoerd.
 • De leerlijnen worden doorontwikkeld en aangepast aan het Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie van SLO.
 • Verbetering van de kwaliteit van onderwijs waar alle kunstdisciplines, erfgoed- en media-educatie, zowel actief, receptief als reflectief, centraal staan op de basisscholen.
 • Doorgaande leerlijnen die geïntegreerd zijn in het curriculum op de deelnemende basisscholen die als voorbeeld kunnen dienen voor andere basisscholen.
 • Doorontwikkeling en implementatie van doorgaande leerlijnen die verankerd zijn in het curriculum en met de mogelijkheid om aan te sluiten bij andere (cognitieve) vakken.
 • Aansluiting van de doorgaande leerlijnen bij de kerndoelen voor kunst en cultuur in het primair onderwijs.
 • Doorgaande leerlijnen met een gestructureerde opbouw.

Als cultuureducatie geen relatie heeft met het totale onderwijsconcept en -visie van een school krijgt het nooit genoeg diepgang en betekenis. Alle methodes, leerlijnen, leerplankaders en financiële regelingen ten spijt. Uiteindelijk moet de school zelf overtuigd zijn van de (meer)waarde die cultuureducatie heeft voor het totale onderwijs. Hoe kunnen we het onderwijs sterker maken? Op welke wijze krijgen de kunstvakken een stevige relatie met de manier van onderwijs geven?

Kortom: van cultuureducatie naar cultuuronderwijs, de school als laatst te nemen bastion op weg naar implementatie.

Er zijn binnen dit project twee trajecten:

A. Het ontwikkelen van een procesbeschrijving (structuur) welke toepasbaar is voor alle scholen die van cultuureducatie naar cultuuronderwijs willen gaan, inclusief het trainen van kunstvakdocenten en medewerkers.

B. Het implementeren van doorgaande leerlijnen te weten beeldend, muziek, dans, theater, erfgoed en media-educatie. De implementatie en uitvoering worden vastgelegd in een groeidocument per school.

 

Deskundigheidsbevordering:

De deskundigheidsbevordering bestaat uit deel A en B. In onderdeel A staan sessies per directie/ICC’er en team door een onderwijskundige centraal. Deel B is de invoering van de doorgaande leerlijn of de implementatie van cultuureducatie o.l.v. een vakdocent, en een workshop procesgerichte didactiek voor vakdocenten bij culturele instellingen.

 

Slogan: Zien, kiezen, slagen

 

Cultuurinstelling: Scala centrum voor de kunsten

Samenwerking:

 • Platform Cultuureducatie Steenwijkerland
 • Cultuurcoach Steenwijkerland, Karin Klomp
 • Onderwijskundige, Karin Kotte

Sluit aan op: Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie SLO

 

Scholen:

Zes deelnemende scholen: Kindcentrum Claus, Kindcentrum Bernhard, Kindcentrum Willem Alexander, School B, Emmaschool, Kindcentrum Kompas in Vollenhove.

 

Contact:

Alieke Ramos Marta

06 28918955

a.pijl@ontdekscala.nl