Samen media maken

In deze leerlijn legt de basisschool zich toe op de creatieve en technische kant van mediawijsheid. Mediawijsheid wordt in de leerlijn verdeeld in Techniek, Creativiteit, Analyse en Reflectie (Bron: Mediawijsheidcirkel van Mijn Kind Online).

Twee weken lang worden leerkrachten en leerlingen van de groepen 1 t/m 8 ondergedompeld in media, daarna start de leerlijn.

Deze bestaat uit 70 lessen: Groep 1 t/m 4: 5 lessen per jaar (eventueel in een projectweek), voor groep 5 en 6: 10 lessen per jaar en voor de bovenbouw 15 lessen per jaar.

 

Deskundigheidsbevordering:

Leerkrachten krijgen voorafgaand aan de implementatie van deze leerlijn een training omgaan met verschillende creatieve vormen van media.

 

Cultuurinstelling: Bibliotheek Hardenberg 

Samenwerking:

Roombeek Cultuurpark

Groep: 1 t/m 8

Regio: Alle regio’s

Sluit aan bij: Beeldende vorming, muziek en de zaakvakken zoals geschiedenis en aardrijkskunde

 

School:

CBS De Wiekslag, Bruchterveld

Tineke Schepers

tinekes@cbsdewiekslag.nl

0523 231 210

 

Contact:

Iena Redeker, consulent educatie en cultuur

0523 28 00 14 / 27 02 71

iena.redeker@bibliotheekhardenberg.nl