School vol theater

The Young Ones is een cultureel broeinest dat theater gebruikt als communicatiemiddel over de maatschappij waarin we leven.

Zij voorziet in een continue voeding van persoonlijke ontwikkeling en leergierigheid van (talentvolle) jonge mensen, vanuit de overtuiging dat kunst en cultuur bijdraagt aan het ontdekken van eigen mogelijkheden, de wereld en hoe zij zich daartoe willen verhouden. The Young Ones ontwikkelt theaterprojecten, voorstellingen, workshops en educatieve programma’s voor talentvolle (amateur) spelers, leerlingen en docenten van primair-, voortgezet-, speciaal, middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

Theater Young Ones heeft voor verschillende scholen in Overijssel theaterprogramma’s ontwikkeld. De programma’s werden op maat gemaakt en zijn geschreven voor basisschooldocenten.

De theaterlessen zijn opgebouwd uit gevarieerde spelopdrachten, muziek (op CD), links naar filmpjes die op het digibord te bekijken zijn, en tips en aanwijzingen voor de leerkracht.

 

Het volgende is beschikbaar:

1. Jaarprogramma theater

Leerlijn van 20 dramalessen van 1 uur voor elke groep (totaal 147 lessen voor de hele school).

Dramadoelen die centraal staan:

•        zelfbeeld

•        durven om op de voorgrond te staan

•        samenwerken en samen spelen

•        contact met elkaar maken

 

2. Halfjaarprogramma theater

Leerlijn bestaande uit 10 dramalessen per dubbelgroep met daarin een aantal presentatiemogelijkheden (totaal 40 lessen voor de hele school).

Dramadoelen die centraal staan:

•        jezelf beter leren presenteren

•        zelfbeeld (wie ben ik en hoe sta ik in de wereld)

•        creatief bezig zijn met taal

•        uitbreiden woordenschat, leren communiceren

•        op een andere manier aanspraak maken op kwaliteiten en talenten

•        reflectie op eigen werk en dat van een ander

 

3. Korte leerlijn theater gebaseerd op de methode Leefstijl

Korte leerlijn van 6 lessen per groep, die aansluit op het programma Leefstijl, sociaal-emotionele ontwikkeling (totaal 48 lessen voor de hele school). In de lessen wordt toegewerkt naar kleine presentaties voor andere groepen, ouders, presentatieavonden, etc. 

Dramadoelen die centraal staan:

•        durven om op de voorgrond te staan

•        jezelf beter leren presenteren

•        zelfbeeld (wie ben ik en hoe sta ik in de wereld)

•        samenwerken en samen spelen

•        op een andere manier aanspraak maken op talent en kwaliteiten

 

4. Leerlijn Meervoudige Intelligente (MI)

Onderbouw: 10 dramalessen per dubbelgroep, gebaseerd op thema’s die vaak in de onderbouw worden aangeboden, zoals de seizoenen, spookjes, circus, familie, etc.

Bovenbouw: 7 dramalessen per dubbelgroep die aansluiten op de geschiedenislessen, gebaseerd op Meervoudige Intelligentie, waarbij de leerlingen zelfstandig met het aangeboden materiaal aan de slag gaan. 

Dramadoelen die centraal staan:

•        durven om op de voorgrond te staan

•        op een andere manier aanspraak maken op talent en kwaliteiten

•        zelfbeeld

•        wereldbeeld

 

Deskundigheidsbevordering:

Voor docenten zijn er twee handleidingen beschikbaar:

1. Docentenhandleiding: Een dramales geven (groep 1 t/m 8)

Een beknopte en heldere handleiding voor leerkrachten basisonderwijs die zelf theaterlessen willen ontwikkelen en uitvoeren.

De volgende punten komen aan de orde:

  • Doelen van drama: over spel- en persoonsvormende doelen die passen bij de verschillende ontwikkelingsfasen waarin kinderen zich bevinden.
  • Inhoud van een dramales: over de keuze van - en de zoektocht naar spelopdrachten die aansluiten op dramadoelen.
  • Opbouw van een dramales: over inhoud en belang van een inleiding, warming-up, kern en afsluiting van de les.
  • De belangrijkste Do’s & Don ‘ts op een rijtje.

2. Docentenhandleiding: Een presentatie maken (vanaf groep 5)

Wanneer kinderen een onderwerp (bijvoorbeeld vanuit de zaakvakken) op een kunstzinnige manier presenteren, krijgen ze de kans de lesstof vanuit een ander oogpunt te bekijken of te beleven. Bovendien wordt daardoor een ander beroep op hun talenten gedaan en zal de lesstof beter beklijven. De handleiding ‘Presentatie maken’ is een aanvulling op het theatereducatieprogramma ‘School vol theater’, maar is ook los daarvan te gebruiken. Het materiaal helpt de leerkracht stapsgewijs (in 3 lessen) tot een presentatie te komen over een thema dat in de klas wordt behandeld.

Film: https://youtu.be/sVJQX44x8aY

 

Cultuurinstelling: The Young Ones

Groep: 1 t/m 8

Regio: Overijssel

Sluit aan op: De bovenbouwlessen sluiten aan op de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en taal/literatuur. De lessen worden nu succesvol uitgevoerd door de docenten van de scholen die hebben meegedaan. Scholen kunnen kiezen voor het lesprogramma dat het meest aansluit op hun visie, onderwijsprogramma en beschikbare tijd.

 

School:

KBS Esmoreit, Luttenberg

0572 301623

 

PCB de Marliaantjes, Hellendoorn (OV)

0548 681270

e.vanderschee-roest@sco-t.nl

 

Contact:

Anne van Uum

038  4536000

anne@theateryoungones.nl