Staphorster Stipwerk

Deze leerlijn draagt bij aan het behoud van het stipwerk erfgoed op een eigentijdse manier. De kinderen leren een relatie te leggen met de traditie van het Staphorster stipwerk en het gebruik van het stipwerk in een hedendaagse creatieve uitvoering op kleding en andere materialen.

Toepassing van historisch besef in het hedendaagse, overdracht van de kennis van de techniek van het stipwerk. Trots op eigen erfgoed!

De 4 workshops zijn voor bovenbouw kinderen. De workshops bestaan uit verdiepingslessen Staphorster stipwerk. In die lessen werken de kinderen aan de ontstaansgeschiedenis en vergroten zij het bewustzijn van hun omgeving. Ze gebruiken verschillende technieken van stempelen, ontwerpen, maken en stippen. De kinderen leren reflecteren. Een bezoek aan Museum Staphorst hoort er natuurlijk ook bij.

 

Deskundigheidsbevordering:

De leerkrachten werken zelfstandig aan de hand van een handleiding voor vier workshops. De stipwerkkunstenaar komt één les de technieken aanleren. Een bezoek aan het museum is er voor extra verdieping.

 

Cultuurinstelling: Stichting Staphorster Stipwerk

Stichting Staphorster Stipwerk

Contactpersoon: Betty Hoogeveen

06 52094771

bettyhoogeveen@yahoo.com

 

Samenwerking:

Museum Staphorst

Contactpersoon: Betty Hoogeveen

Gemeenteweg 67

7951 CE  STAPHORST

0522 462526

info@museumstaphorst.nl

 

Atelier Dingstede

Gerard van Oosten (stipkunstenaar)

Oeverlanden 36

7951 KL  STAPHORST

06 21208453

info@gvanoosten.nl 

Groep: Bovenbouw

Regio: Kop van Overijssel

Sluit aan op:

‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’; Kerndoel 51

• De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

‘Kunstzinnige oriëntatie’; Kerndoel 55

• De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

‘Kunstzinnige oriëntatie’; Kerndoel 56

• De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

 

School:

Ger. School De Levensboom, Rouveen

Contactpersoon: Sonja Lassche

0522 291294

henkensonja@hotmail.com

 

OBS De Iekmulder, IJhorst

Contactpersoon: Lammy Lempersz

0522 441970

l.lempersz@stichtingpromes.nl

 

Contact:

Hellen Strik

06 37480594

hellenstrik@hotmail.com